Cooinnovació

L'economista gironí Joan Torrent té la virtud d'expressar-se amb claredat i de no deixar indiferent. Coordina el grup d'investigació de l'Observatori de Nova Economia de la UOC i recentment ha elaborat un estudi demolidor sobre la situació de l'economia gironina a partir d'enquestes a prop de 500 pimes. Conclou que hi ha un problema d'emprenedoria, un greu problema de formació i constata la infrautilització de les TIC. El va presentar en la jornada anual d'Aenteg, en el transcurs de la qual va debatre sobre la situació econòmica amb altres experts. Aquell dia va exposar la idea de cooinnovació com a recepta per a les mancances de la nostra economia. El concepte es basa en
1. Usar tecnologies intensivament
2. Organitzar l'empresa al voltant de la globalització
3. Capacitar els treballadors perquè siguin capaços d'innovar constantment

Torrent ho explica en una entrevista a Sies.tv, en la que, entre altres idees provocadores, insta l'Estat a deixar marxar les multinacionals. I és que segons el seu entendre, les polítiques industrials han d'adreçar-se a "fomentar el lideratge, fixar obejctius per tenir clar on vols anar i posar els instruments perquè l'economia actuï"
Torrent va participar en l'estudi Girona 2010, encarregat per la Cambra de Comerç de Girona i coordinat per Josep Lladós. Presentat el 2003, llegir-lo avui amb la perspectiva dels anys, demostra que bona part de les deficiències detectades gairebé no han canviat. Alguna de les recomanacions que feia Torrent, són plenament vigents, com ara:
"El mercat de treball basat en el coneixement de Girona s’ha d’asseure sobre un marc institucional i de relacions laborals flexible, que s’adapti al canvi provocat per la consolidació del treball en xarxa, que fomenti les capacitats emprenedores i d’innovació i que incentivi la productivitat i la formació. El resultat ha d’ésser un treball qualificat, amb capacitats d’autoprogramació i amb unes altes perspectives de continuat, enteses com una percepció positiva de treball amb independència de la rotació empresarial".

Bookmark and Share

0 comentaris: