Racionalitzar els horaris


Aprofitant la celebració del Primer de Maig, la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris, ha fet públic un decàleg d'actituds contra la crisi. El seu president, l'Ignasi Buqueras, insisteix i hi concideixo que, el camí per per superar la crisi no ha de passar per un retrocés en matèria de flexibilitat i de conciliació de la vida personal, familiar i laboral; ni per prolongar les jornades de treball.

Aquí va el decàleg:

1. Anar tasca per tasca. Per millorar la qualitat del nostre treball, és recomanable apuntar totes les tasques i concentrar-se en elles una a una, abordant-les de principi a fi . Si així ho fem guanyarem en perspectiva i en control del nostre propi temps. Intentar fer tot a la vegada no funciona.

2. Protegir-se del correu electrònic i del mòbil. Per gestionar bé el dia a dia en el nostre treball, cal saber organitzar les agendes i eliminar, per exemple, les reunions, actes, i viatges que siguin prescindibles. També hem de defensar-nos del correu electrònic i del mòbil; és important planificar espais en els quals es tanca el correu i es fa el treball concentrat i serè. Mirar cada cinc minuts si entra alguna cosa només serveix per distreure's i estar tens.

3. Organitzar millor la jornada. Per començar, cal ser puntuals. A Europa i Estats Units solen començar la jornada a les vuit i dedicar mitja hora a menjar; a Espanya fins a passades les nou no arrenquem, fem descans per al cafè i dinars de dues hores, i la càrrega de treball entre el matí i la tarda està descompensada. Tot això és fatal per a la productivitat, i per tant per sortir de la crisi.

4. Reunir-se amb efectivitat. Les reunions han de ser més curtes i involucrar a menys persones; celebrar-se al matí o a primeres hores de la tarda; preparar-les amb antelació i que no es converteixin en discussions inútils sobre assumptes de poca importància. Igual que es fixa una hora de començament cal fixar també hora de finalització., i complir-les

5. Dirigir per objectius. Als empleats cal valorar-los pels resultats. mesurar-los per objectius concrets, recompensant als més eficaços i reconduint als quals no ho són.

6. Promoure el talent. El talent no només es busca en el procés de selecció, també es desenvolupa dins de l'empresa i després cal mantenir-lo, no només evitant que els treballadors més preparats se'n vagin a una altra empresa sinó tenint sempre present que un treballador descontentament redueix considerablement la potencialitat del seu talent. No oblidem que del talent depèn l'èxit, hi hagi o no bonança econòmica.

7. Adaptar-se a la nova realitat. Si no volem treballar a cegues, cal pressionar als directius perquè proporcionin directrius, saber què esperen d'un mateix.

8. Treballar en equip. Cal lluitar junts, unir forces per tirar endavant.

9. Motivar als treballadors. Estimular-los, inspirar-los, fomentar que tinguin iniciatives pròpies donant llibertat a la creativitat. L'empresa i el treballador han de formar un tot. Es fa necessari potenciar les mesures de conciliació i flexibilitat per elevar la seva motivació; rendeixen més quan guanyen temps per a la seva vida privada i quan se'ls concedeix major capacitat de decisió i responsabilitat.

10. Pensar en positiu. Una crisi és sempre una oportunitat per millorar. Amb més de quatre milions d'homes i dones sense feina, la racionalització dels horaris, normalitzant-los amb els d'altres països de la Unió Europea, portarà indubtables beneficis de motivació per als treballadors i treballadores que ens poden donar l'oportunitat d'avançar en la millora del nostre sistema productiu, fent-lo definitivament més competitiu.

Capitalisme esgotat?Una de les lectures que tinc pendents és "Economía Humanista", del professor, escriptor, acadèmic i economista José Luis Sampedro.

Avui l'han fet doctor honoris causa per la Universitat de Sevilla. El seu discurs d'investidura va ser prolífic en sentències lapidàries. Ja avanço que pràcticament no estic d'acord amb cap i espero poder dedicar-li un altre post un cop llegida la seva última obra. Transcric part del contingut del seu discurs:"No és que el capitalisme sigui dolent, sinó que està esgotat"

"Al segle XX la població de la Terra s'ha triplicat, mentre que els recursos no es tripliquen sinó que es destrueixen"

"Estats Units té por i prefereix sacrificar la llibertat, que tant de temps ha costat aconseguir, per la seguretat, que d'altra banda és una seguretat il·lusòria"

"El sistema està a la defensiva, busca solucions que són repetició d'altres i es comenda la seva recerca als mateixos que han creat els problemes"

«Estem en un moment comparable al de Roma amb els bàrbars".

"La Unió Europea té poc d'unió i més d'entesa entre mercaders"

"El capitalisme ho converteix tot en mercaderia".

"L'home ja no és la mesura de totes les coses, sinó els diners; i això és una de les causes de la ruïna del sistema, per oblidar altres valors"