Els salaris no són l'únic problema


En els últims mesos diversos estudis constaten que el salari mitjà a casa nostra estan baixant. Quin és el motiu? El secretari d’Estat d’Economia, David Vegara, posava fa unes setmanes un exemple: Imaginem una economia amb tres habitants en la que només treballa una persona amb un salari de 2.000 euros mensuals, quantitat que seria equivalent al salari mitjà. Si una segona persona accedeix al mercat laboral amb un salari de mil euros, el salari mitjà baixa un 25% ( de 2.000 a 1.500 euros). Si la tercera persona també treballés i obtingués una remuneració de mil euros mensual el salari mitjà d’aquesta economia baixaria en un 33%.
Quina economia preferim? Una on només treballa un terç de la població o una amb plena ocupació? Opto per la segona.
En els darrers anys, la població activa s’ha incrementat de forma espectacular, especialment gràcies a l’arribada d’immigrants. No obstant, la taxa d’atur es manté estable, el que significa que s’han aconseguit crear molts nous llocs de treball. El problema és que s’ha creat molta ocupació en sectors amb baixa qualificació, el que ha fet baixar el salari mitjà.
Segons les patronals, segueix faltant mà d’obra, especialment tècnics intermitjos i també llicenciats en especialitats com les telecomunicacions. Aquest dèficit genera un buit en feines i sectors ben retribuïts.
A Espanya, l’escolarització mitjana de la població adulta és de nou anys, molt lluny dels 13 dels Estats Units o dels 11 dels països més avançats de la UE. I segur que aquesta situació també s’ha de reflectir en el nivell salarial. I més quan aquí tenim ha un excedent de llicenciats en sectors en els que no hi ha demanda.


Publicat a Empresarial Girona

Estudis


La Càtedra Cambra d’Empresa Familiar, amb seu al Parc Tecnològic de la UdG comptarà amb un Observatori Econòmic Local. Tot i que el projecte encara s’ha d’acabar de definir, ja s’ha anunciat i representa un pas endavant. La societat, les empreses, el mercat de treball, l’economia gironina tenen especificitats pròpies i calen més estudis que ajudin a explicar alguns dels nostres problemes i potencialitats.
En els últims anys s’han fet esforços per part de diferents entitats per potenciar estudis locals. La Cambra de Comerç publica un informe de conjuntura anual, Pimec una anuari anual de la pime catalana amb abundant informació de Girona, els API i Promotors presenten un estudi de preus de mercat, Aenteg analitza la situació de les TIC, la FOEG publicava fins fa uns mesos (ja fa prop d’un any!) un informe estadístic trimestral, etc. No obstant, alguns dels millors informes sobre l’economia gironina encara ens arriben de fora, com ara l’Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya, l'econòmic de "la Caixa" o l’estudi sobre l’Estoc de Capital de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques i el BBVA.