Temps d'aguditzar l'enginy


El període de creixement que hem viscut els darrers anys –més d'una dècada– és una excepció a casa nostra si analitzem els cicles econòmics en perspectiva. Hi ha qui parla de crisi i recessió. D'altres, la majoria, de desacceleració. El cert és que els temps són ara més complicats que fa pocs mesos. Empreses i consumidors ho tenim més complicat per accedir a un crèdit i, per tant, ha disminuït la seva capacitat d'afrontar noves inversions i despeses importants.
S'han sentit versions catastrofists sobre el futur que ens espera a curt termini. I segurament hi ha qui ho passarà malament. Però anteriors èpoques de recessió han demostrat qu aquests són també moments d'oportunitats. Un conegut emprenedor gironí recordava no fa gaire que «els problemes de tresoreria són bons, aguditzen l'enginy» I és que davant d'una època de dificultats, els compradors (ja siguin empreses o consumidors finals) analitzen molt més la seva despesa, el que obliga al venedor a fer un esforç suplementari. En aquestes situacions, els que estiguin més ben preparats sobreviuran. Aquells que s'hagin apuntat al carro per inèrcia, sense aportar res de nou, sense innovar, les passaran magres. És el cas d'alguns promotors o venedors de pisos que havien entrat en el mercat sense experiència i amb un model basat únicament en l'endeutament tot esperant que el creixement de preus mantingués la mateixa dinàmica d'anys anteriors.
MOlt a prop, a les nostres comarques, tenim exemples d'industrials que s'han sabut reinventar i, tot i passar dificultats, han sortit reforçats de la crisi que, per exemple, ha obligat a tancar moltes empreses tèxtils. Tal i com recordava un dirigent del Cidem fa uns mesos, no podem paralr de sectors en crisi, sinó d'empreses amb models de negoci obsolets.

Publicat al nº 5 d' EmpresarialGirona