Quan es tocarà fons?Recordo empresaris i responsables d'organitzacions patronals i col·legis professionals que, quan viviem en ple boom immobiliari, s'enfadaven quan els preguntaves si allò era una bombolla.... Et deien que bombolla, era allò de les "puntocom" perquè s'inflava el valor d'una cosa que no en tenia, i que en el mercat de l'habitatge l'immoble sempre tenia un valor. A més et recordaven que l'arribada d'immigrants, l'increment de les famílies monoparentals i l'arribada a la trentena dels nascuts en el babyboom dels 70 havia fet incrementar la demanda d'habitatge.....

Però també hi havia un altre factor. En el període 1998-2006, la major part dels compradors/deutors han estat persones amb ingressos mitjans i mitjans baixos que han pogut accedir al mercat perquè el preu del diners va mantenir-se molt baix (per sota la inflació) durant gairebé una dècada (el BCE intentava reactivar les economies d'Alemanya i França). L'anterior cicle immobiliari expansiu, el de 1987-1991, va tenir menor impacte macroeconòmic per una raó fonamental: els tipus d'interès estaven al 17 per 100 amb la qual cosa es van endeutar famílies i individus amb alt poder adquisitiu.

I el col·lectiu de població endeutat els últims anys és molt sensible a l'encariment dels préstecs i al deteriorament de la situació econòmica. Ho veiem avui: el nombre d'execucions hipotecàries a Girona s'ha duplicat el primer semestre, mentre que en poc més de 15 mesos 1.800 companyies gironines del sector de la construcció s'han vist obligades a tancar les portes.

Caldrà veure si l'estabilització de les xifres de compravenda i el petit creixement del mercat hipotecari es consoliden i podem dir que hem tocat fons.